Lingüística aplicada a l'ensenyament de llengua anglesa

15/02/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pragmàtica de l'interlenguaje. Adquisició de llengües i l'estudi dels factors específics com el paper de la motivació, el context d'instrucció o l'edat en l'adquisició i ús d'una llengua estrangera
Ensenyament de la llengua anglesa. Adquisició de terceres llengües. Multilingüisme i llengües en contacte en context natural i d'aprenentatge. Desenvolupament de la competència pragmàtica en multilingües precoces.
Enfocaments sociolingüístics en l'anàlisi del fenomen del multilingüisme incloent una perspectiva històrica.

Equip d'investigació i persones de contacte:

Eva Alcón (alcon@uji.es)

María Pilar Safont (safontj@uji.es)

María José Esteve (resteve@uji.es)

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus