Anàlisi del discurs, semàntica cognitiva i tecnologies del llenguatge

15/02/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'equip de recerca TecnoLeTTra de la Universitat Jaume I de Castelló té com a línies de recerca les Tecnologies del Llenguatge, la Terminologia i la Traducció. Els àmbits temàtics abasten llenguatges d'especialitat i terminologia, semàntica computacional, ontologies lèxiques, traducció assistida, traducció automàtica, localització, elaboració i explotació de corpus.

El grup GRAPE té com a línia de recerca l'análisi de l'anglès acadèmic i professional oral i escrit. S'analitzen trets del llenguatge verbal i no verbal dels actes comunicatius relacionaso amb la docència i la recerca en educació superior, va rostir com amb la comunicació empresarial i professional. Metodologia de l'ensenyament de l'anglès específic: aspectes relacionats amb la docència de la llengua anglesa per a contextos acadèmics i professionals.

El grup GReSCA té com a línia de recerca la semàntica contrastiva entre anglès i espanyol, des d'un enfocament cognitiu basat en prototips, marcs i altres configuracions de coneixement com a guions i dominis. Se centra sobretot en el contrast d'aquestes configuracions per a establir models metafòrics en les llengües en contrast i poder establir així similituds i discrepàncies en els sistemes conceptuals de les llengües que permeten un avanç en les aplicacions didàctiques de l'anglès com a llengua estrangera, en l'àmbit del lèxic. 

Equip d'investigació i persones de contacte:

Inmaculada Fortanet (fortanet@uji.es)

Amparo Alcina (alcina@uji.es)

Ignasi Navarro (navarroi@uji.es)

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus