Traducció creativa (literària i audiovisual)

15/02/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La traducció literària: narrativa, teatre, poesia, literatura infantil i juvenil, assaig. Les especificitats de la traducció literària: aspectes compartits pels diferents gèneres (variació lingüística, qüestions culturals, recursos retòrics, estil) i aspectes propis de cada gènere. Els enfocaments en l'estudi de la traducció literària: lingüística del text, escola de la manipulació, estudis culturals, sociologia aplicada a la traducció.
Estudis de traducció basats en corpus i traducció literària: Caracterització de la llengua traduïda i aplicacions didàctiques. Mètodes i eines de la lingüística de corpus aplicats a l'estudi de la traducció. Els universals de traducció: simplificació, normalització, explicitación, interferència. Els corpus en la formació del traductor literari: el corpus com a recurs documental i el corpus en el disseny d'activitats.
Estudis descriptius, empírics i experimentals de traducció audiovisual: En aquesta línia, les recerques van encaminades a descriure la realitat professional de la traducció audiovisual, especialment, a identificar normes de traducció, mitjançant dades empíriques, en traducció per a doblatge, subtitulació, voice-over, etc. A més, es posa l'accent principalment en estudis de recepció amb enquestes a subjectes.
Localització: Aquesta línia de recerca consisteix a descriure, amb dades empíriques, de tipus quantitatiu i qualitatiu, els processos de traducció i adaptació de videojocs, tant de tipus lúdic com de tipus educatiu. També es fomenta ací la recerca experimental, amb enquestes als agents del procés i als usuaris.
Accessibilitat: Per a afavorir la democratització de l'accés a la informació i a la cultura, aquesta línia de recerca s'ocupa de l'anomenada traducció accessible, que en el terreny de la traducció audiovisual es concreta principalment en l'estudi de dues varietats: la subtitulació per a sords i deficients auditius, i l'audiodescripción per a invidents.

Equip d'investigació i persones de contacte: 

Frederic Chaume (chaume @uji.es)

Josep Marco (jmarco@uji.es)

Cristina Garcia de Toro (garciat@uji.es)

 

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus