Professorat del programa

02/08/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DRET DEL TREBALL I DRET CIVIL

Dr. Luis Martínez Vázquez de Castro (vazquez@uji.es)

Dra. Arantzazu Vicente Palacio (arantzazu.vicente@dtr.uji.es)

Dra. Iciar Cordero Cutilla (icordero@uji.es)

Dra. Immaculada Ballester Pastor (iballest@uji.es)

Dra. Sara Ruano Albertos (ruanos@uji.es)

Dra. Carmen Lázaro Guillamón (Carmen.Lazaro@uji.es)

Dra. Amparo Montañana Casani (mcasani@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DRET DE L'EMPRESA I DRET PÚBLIC

Dr. Juan Luis Gómez Colomer (colomer@uji.es)

Dr. Jose Luis Blasco Díaz (blasco@uji.es)

Dra. Cristina Pauner Chulvi (pauner@uji.es)

Dra. Andrea Planchadell Gargallo (planchad@dpu.uji.es)

Dra. María Angeles Pérez Cebadera (maperez@uji.es)

Dr. Germán Orón Moratal (oron@uji.es)

Dr. Fernando Martínez Sanz (fmartine@uji.es)

Dra. María Victoria Petit Lavall (petit@uji.es)

Dr. Ricardo García Macho (rgarcia@uji.es)

Dra. Maria Luisa Cuerda Arnau (cuerda@dpu.uji.es)

Dra. Cristina Guisasola Lerma (cguisa@dpu.uji.es)

Informació proporcionada per: InfoCampus