Dret de l'empresa i dret públic

22/02/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La línia de recerca genèrica se centra, d’una banda, en l’estudi del dret de l’empresa i, d’una altra, en l’anàlisi de les relacions jurídiques entre les institucions públiques i el ciutadà, així com en l’organització de l’Estat i la projecció del mateix en l’àmbit internacional.

A partir d’ací es desenvolupen línies d’investigació transversals i específiques, on els diversos objectes d’estudi són, en resum, els següents:

 1. Dret de la competència
 2. Regulació jurídica del transport de mercaderies i passatgers: transport marítim, terrestre, aeri, ferroviari i multimodal.
 3. Dret de les infraestructures del transport.
 4. Informació, declaració i liquidació tributària.
 5. Infracció i sancions, reclamacions.
 6. Hisendes locals i comunitats autònomes.
 7. Impostos estatals.
 8. Fiscalitat internacional; ambiental i immobiliària.
 9. Ordenació del territori, urbanisme, habitatge i medi ambient.
 10. Contractació pública.
 11. Béns públics i patrimoni.
 12. Dret públic econòmic (activitats econòmiques, indústria, energia, telecomunicacions, agricultura, turisme, etc.).
 13. Personal i autoritats públiques.
 14. Activitat administrativa i drets dels ciutadans.
 15. Societat de la informació i protecció de dades.
 16. Dret penal, general i especial.
 17. Dret penitenciari.
 18. Responsabilitat penal del menor.
 19. Seguretat nacional i ordre públic, convivència i espai públic.
 20. Criminologia i política criminal.
 21. Manteniment de la pau i la seguretat internacionals, així com protecció internacional dels drets humans, especialment dels grups vulnerables i les persones amb discapacitat.
 22. Protecció internacional del patrimoni cultural, especialment el patrimoni subaquàtic.
 23. Dret internacional humanitari.
 24. Dret del comerç internacional.
 25. Dret internacional del medi ambient.
 26. Dret de la Unió Europea.

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus