Dret civil i dret del treball

22/02/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La línia de recerca genèrica se centra en l’estudi de les relacions jurídiques entre particulars, així com amb el món laboral.

A partir d’ací es desenvolupen línies de recerca específiques, on els diversos objectes d’estudi són, en resum, els següents:

  1. Modernització, europeïtzació, globalitat del dret civil comú espanyol, amb especial referència al dret patrimonial i al dret de successions.
  2. Dret civil i Constitució. Constitucionalització del dret civil.
  3. Modernització del dret civil valencià. Convergència amb el Codi Civil espanyol, drets civils autonòmics i dret civil europeu.
  4. Dret del treball (contractació, condicions de treball, prevenció de riscos laborals, extinció del contracte de treball, discriminació en el treball, excedències i situacions suspensives).
  5. Salut laboral i prevenció de riscos laborals: sector maritimopesquer, contractes i subcontractes i construcció.
  6. Contractació temporal.
  7. Seguretat social: perspectives de futur en el desenvolupament de l’estat del benestar.
  8. Anàlisi iuslaboral i sociològic del treball i les relacions laborals des de la perspectiva de gènere.
  9. Disseny i execució (integral i interdisciplinària) d’anàlisi diagnòstica d’igualtat en organitzacions. Comprovació de condicions de compliment de la normativa sobre igualtat i no discriminació per raó de sexe. Realització d’auditories d’igualtat.
  10. Negociació col·lectiva de condicions de treball; gestió de solució de conflictes laborals.

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus