Directors de tesi externs al programa

15/12/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Ciències.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Alberto Urbaneja García (urbaneja@uji.es)

Ana Maria Sánchez Pérez (sanchean@uji.es)

Antonio Guerrero Castillejo (aguerrer@uji.es)

Elena Mas Marzá (emas@uji.es)

Ester Barrachina Albert (ebarrach@uji.es)

Eva Maria Barea Berzosa (barea@uji.es)

Francisco Eliseo Olucha Bordonau (folucha@uji.es)

Gemma Camañes Querol (camanes@uji.es)

Gregorio Guisado Barrios (guisado@uji.es)

Iván Sorribes Terrés (isorribe@uji.es)

Juan Ignacio Climente Plasencia (climente@uji.es)

Juan Peris Vicente (vicentej@uji.es)

Lourdes Gracia Edo (lgracia@uji.es)

Lubertus Bijlsma (bijlsma@uji.es)

Luis Martínez León (lmartine@uji.es)

María Ibáñez Martínez (ibanezm@uji.es)

María Mercedes Valcárcel Germes (valcarce@uji.es)

María Muriach Sauri (muriach@uji.es)

Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo (miquel@uji.es)

Omel Mendoza Yero (omendoza@uji.es)

Pablo Baliño Remiro (balino@uji.es)

Paloma Sánchez Bel (pbel@uji.es)

Rafael Sánchez Sánchez (rasanche@uji.es)

Sara Izquierdo Zandalinas (sizquier@uji.es)

Sergio Meseguer Costa (smesegue@uji.es)

Tania Portolés Nicolau (tportole@uji.es)

Teodora Stoyanova Lyubenova (stoyanov@uji.es)

Vicent Gimeno Garcia (gimenov@uji.es)

Vicente Andrés Durán Bosch (vduran@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

Adrian Covaci (Universiteit Antwerpen, Bèlgica)

Alejandro Tena Barreda (IVIA)

Arianna Renau Pruñonosa (IUPA)

Emilio Porcu (University of Newcastle. UK)

Francisco José Monserrat Delpalillo (Universitat Politècnica de València)

Isaac Nebot Díaz (Escola Superior Ceràmica Alcora)

Jaime Cebolla Cornejo (Universitat Politècnica de València)

Jaume Pérez Sánchez (Institut d’Acuicultura Torre la Sal)

Joel González Cabrera (IVIA)

Jose Manuel Gracia Budria (Instituto de Nanociencia de Aragón)

María José Felipe Román (Universitat Politècnica de València)

Meritxell Pérez Hedo (IVIA)

Ute Christine Friederike Hahn (Aarhus Universitet, Dinamarca)

Vicent Anfós Yusà Pelechà (Universitat de València)

Informació proporcionada per: InfoCampus