Directors i directores de tesi externs al programa

08/03/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

  • Ana Isabel Almerich Chuliá (Universitat Politècnica de València)
  • Francisco Antonio Gilabert Villegas (Gent Universiteit, Bèlgica)
  • Isabel Goñi Echave (Universidad del País Vasco)
  • Manuel Lecuona López (Universitat Politècnica de València)
  • Manuel Salmeron Sánchez (University of Glasgow, Regne Unit)
  • Maria Angels Colomer Cugat (Universitat de LLeida)
  • Pere Fullana Palmer (Escola Superior de Comerç Internc. (ESCI-UPF))
Informació proporcionada per: InfoCampus