Perfil d'ingrés

18/04/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

Aquest programa de doctorat està dirigit, essencialment, a titulats i titulades en l'àmbit de l'enginyeria i l'arquitectura. És possible l'accés de titulats i titulades en altres àmbits, encara que hauran de realitzar assignatures d'alguns dels màsters vinculats al programa (complements formatius) a criteri de la Comissió Acadèmica del Programa. 

 

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials estableix els següents complements formatius en funció del perfil d'ingrés:

 • A l'alumnat que haja cursat màsters universitaris de la branca d'enginyeria i arquitectura no se li exigirà complements formatius.
 • A l'alumnat que haja cursat màsters universitaris de la branca de ciències se li exigiran complements formatius orientats a la seua futura línia de recerca. El nombre de crèdits oscil·larà entre 3 i 15 crèdits crèdits ECTS, a criteri de la comissió acadèmica després d'haver estudiat el seu currículum i la línia futura. Els crèdits que s'han de cursar es corresponen amb assignatures oferides en estudis de màster d'entre les següents:
   

  Processament de Materials Ceràmics:  4 crèdits ECTS
  (Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics)

  Reaccions i Processos Químics a Alta Temperatura: 4 crèdits ECTS 
  (Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics)

  Treball de  Final de Màster (Investigador): 12 crèdits ECTS
  (Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics)

  Sinterització: 3 crèdits ECTS 
  (Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics)

  Acabats Superficials en Productes: 2 crèdits ECTS
  (Màster universitari en Disseny i Fabricació)

  Enginyeria Assistida per Ordinador: 3 crèdits ECTS 
  (Màster universitari en Disseny i Fabricació)

  Treball de Recerca: 15 crèdits ECTS
  (Màster universitari en Disseny i Fabricació)

  Fonaments d'Enginyeria Tèrmica: 2 crèdits ECTS 
  (Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat)

  Fonaments de Fluids: 2 crèdits ECTS
  (Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat)

  Metodologia de la Recerca Científica: 1,5 crèdits ECTS 
  (Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat)

  Simulació en l'Enginyeria i Arquitectura: 2 crèdits ECTS
  (Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat)

  Anàlisi i Tractament de Dades: 1,5 crèdits ECTS 
  (Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat)

  Projecte de Final de Màster (recerca): 10 crèdits ECTS
  (Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat)

  Automatització i Control Avançat de Processos: 4,5 crèdits ECTS 
  (Màster universitari en Enginyeria Industrial)

  Generació i Distribució d'Energia Elèctrica: 4,5 crèdits ECTS
  (Màster universitari en Enginyeria Industrial)

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA).

Informació proporcionada per: InfoCampus