UJI

Directors i directores de tesi externs al programa

Última modificació: 08/02/2019 | Font: InfoCampus

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Psicologia.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Ana Belén Górriz Plumed (gorriz@uji.es)

Ausias Josep Cebolla Martí (acebolla@uji.es)

Carla Colomer Diago (colomerc@uji.es)

Carlos Hernández Blasi (blasi@uji.es)

Carlos Suso Ribera (susor@uji.es)

Clara Andrés Roqueta (candres@uji.es)

Cristina Forn Frias (forn@uji.es)

Daniel Campos Bacas (camposd@uji.es)

Edgar Bresó Esteve (breso@uji.es)

Eladio Joaquin Collado Boira (colladoe@uji.es)

Estefanía Ruiz Palomino (eruiz@uji.es)

Eva Cifre Gallego (cifre@uji.es)

Francisco Juan García Bacete (fgarcia@uji.es)

Isabel María Martínez Martínez (imartine@uji.es)

Josep Andreu Pena Garijo (jpena@uji.es)

Juana Maria Bretón López (breton@uji.es)

Keren Cuervo Gómez (cuervo@uji.es)

Laura Mezquita Guillamón (lmezquit@uji.es)

Manuel Ignacio Ibáñez Ribes (iribes@uji.es)

María del Carmen Pastor Verchili (mpastor@uji.es)

María Pilar Jara Jiménez (jara@uji.es)

Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo (miquel@uji.es)

Raúl Pastor Medall (medall@uji.es)

Susana Llorens Gumbau (llorgum@uji.es)

Virginia Elena Carrero Planes (carrero@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

John Salamone (University of Connecticut, USA)

José Javier García Campayo (Universidad de Zaragoza)

María Dolores Gil Llario (Universitat de València)

Informació proporcionada per: InfoCampus