UJI

Professorat del programa

Última modificació: 31/03/2017 | Font: InfoCampus

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professorat del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ 1

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ 2

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ 3

Informació proporcionada per: InfoCampus