UJI

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

Última modificació: 31/03/2017 | Font: InfoCampus

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  

 

Altres membres de la CAPD:

  • Rosa Rodríguez Artola
  • Miguel Ángel Moliner Tena
  • Teresa Vallet Bellmunt
  • Lluís Callarisa Fiol 
Informació proporcionada per: InfoCampus