panoramica UJI

Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria

27/02/2017 | USE

Aquest doctorat està avalat per equips de recerca de reconegut prestigi i institucions de diferents entorns geogràfics capdavanters en la recerca d'infermeria que garanteixen la qualitat del programa. Té un enfocament orientat cap a la recerca de problemes i alternatives de solució per a les persones que pateixen malalties cròniques, de manera que des de la infermeria es puguen aportar millores a la seua qualitat de vida. Així mateix, el programa ofereix a l'estudiantat temes de recerca tant de gestió clínica com d'història de la infermeria que completen un conjunt de possibilitats de desenvolupament per als professionals d'infermeria que tinguen interès a avançar en els entorns clínics, acadèmics o professionals.

El programa de doctorat en Ciències de la Infermeria és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte:
Administració: Tamara Tomás Sebastiáttomas@uji.es
Coordinació acadèmica: María Loreto Maciá Soler (macia@uji.es)

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16