panoramica UJI

Perfil d'ingrés

Última modificació: 24/11/2015 | Font: USE

Perfil d'ingrés

Quant als perfils d'ingrés, distingim entre estudiants que hagen cursat màsters universitaris de la branca de Ciències Jurídiques i estudiants que no hagen cursat màsters universitaris de la branca de ciències jurídiques.

 

Complements formatius

Els estudiants que hagen cursat màsters universitaris de la branca de ciències jurídiques no necessitaran complements formatius. 

Els estudiants que no hagen cursat màsters universitaris en la branca de Ciències Jurídiques se'ls exigirà complements formatius entre les assignatures següents segons el parer de la Comissió Acadèmica:

  • Introducció al Dret, Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar (3 crèdits)
  • Dogmàtica Penal i Política Criminal, Màster universitari en Sistema de Justícia Penal (7 crèdits)
  • Dret, igualtat i discriminació, Màster Universitari en Igualtat i Gènere (3 crèdits)
  • Pràctica Constitucional, Màster Universitari en Advocacia (4crèdits)

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Llibre Electrònic d'Universitat.

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16