UJI

Taula resum d'activitats específiques del programa

Última modificació: 10/05/2016 | Font: USE

Metodologia jurídica i tècniques bàsiques per a l'elaboració d'un treball científic (Obligatòria, 100 hores)

Pla de lectura per a la formació bàsica (Obligatòria, 200 hores)

Estades nacionals i en l'estranger (Obligatòria, 240 hores)

Seminaris i Congressos  (Obligatòria, 30 hores)

Tutories (Obligatòria, 120 hores)

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu