Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El nou grau en Medicina de l’UJI pretén formar futurs metges i metgesses per a servir a la societat de la qual provenen. Açò en si mateix pot semblar alguna cosa òbvia però la diferència es troba en els matisos. Els nous professionals adquiriran una formació profunda en les bases biològiques i socials de la medicina amb una especial èmfasi en la genètica, la immunologia i la biologia molecular. Ens agradaria que desenvoluparen al llarg de tota la carrera un raonament clínic competent i no es limitaren a acumular coneixements inconnexos entre si. La introducció primerenca de l'estudiantat en l’entorn de les pràctiques assistencials amb un aprenentatge basat en problemes ha de permetre aconseguir aquest objectiu. I volem remarcar especialment el compromís social i ètic de la professió mèdica com a objectiu irrenunciable dels nous graduats i graduades, així com una consideració humanista de la professió.

En el títol de grau en Medicina s’aposta per la integració curricular, tant horitzontal com vertical. La integració posseeix clars avantatges com ara reduir la fragmentació, eliminar repeticions innecessàries, donar una visió més global i afavorir el contacte entre professorat i departaments. En el model integrat les assignatures s'imparteixen per diverses àrees de coneixement, que es coordinen i comparteixen un mateix programa i una mateixa avaluació. Les matèries solen respondre als diferents òrgans i aparells de l’organisme humà, que es veuen tant en la seua estructura i funció normal com en la seua patologia, entesa globalment. Permet una integració denominada horitzontal, entre continguts del mateix any, i vertical al llarg dels diferents cursos que conformen el pla d'estudis.

Necessitem metges i metgesses que tracten persones i no grans tècnics que reparen anomalies. A l’UJI aspirem al fet que els futurs professionals de la medicina puguen comprendre millor els seus pacients i que tinguen una actitud més procliu a entendre les situacions generades per la pèrdua de la salut i la manera en què aquesta influeix en les persones.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus