Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Enginyeria Química és l'enginyeria del canvi químic, de la conversió de les matèries primeres en la gran diversitat de productes que necessita la nostra societat industrialitzada i tecnificada.

Per tant, aquests estudis proporcionen uns coneixements versàtils i polivalents que tracten el projecte, execució i operació de les instal·lacions per a fabricar els productes de les indústries.

L'enginyera química o enginyer químic és el tecnòleg de la indústria química, la persona responsable que les unitats de fabricació, els serveis de manteniment, el control de la qualitat, el coneixement del producte i d'assistència al client funcionen d'una manera òptima i segura.

Un titulat o titulada en Enginyeria Química és una persona experta en:

  • la concepció,
  • el càlcul,
  • la construcció, i
  • l'operació d'instal·lacions o equips en els què la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia i de composició.

Les graduades i graduats en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I estaran capacitats per a l’exercici de la professió d’enginyera o enginyer tècnic industrial en l’especialitat de química industrial amb les competències i atribucions professionals reconegudes per llei. També, per la seua formació cientificotècnica, podran desenvolupar la seua activitat professional a l’àmbit de la investigació, la docència, l’administració i els serveis (assegurances, assessoria tècnica i comercial, enginyeria forense…).

L'estructura del grau es basa en l'ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. 

El grau dóna accés, entre altres, als màsters en Enginyeria Industrial i Enginyeria Química, per a aconseguir les competències i atribucions professionals de l’enginyera o enginyer superior.

Informació proporcionada per: InfoCampus