VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d'Innovació Educativa

03/05/2017 | UTH

La Universitat Jaume I organitza, els dies 9 i 10 de novembre de 2017, la "VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i el II Taller d'Innovació Educativa", donant continuïtat a anteriors edicions d'aquesta jornada. L'objectiu de la mateixa és constituir un espai de debat i discussió davant dels continus reptes de millora dels ensenyaments universitaris, facilitant la formació dels agents implicats en la consolidació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L’Espai Europeu d'Educació Superior te com a pilar fonamental la implicació activa dels estudiants en el seu procés de formació. Cal garantir, no sols l'eficàcia de les universitats en la transferència de coneixements especialitzats, sinó també en la seua aplicabilitat. Per a això, és necessari que en les universitats s'aposte decididament per facilitar el desenrotllament de competències transversals en els seus estudiants juntament amb les competències específiques de les matèries d’estudi. La coherència entre les competències a desenvolupar, les activitats a realitzar, els resultats a obtindre i l'avaluació dels mateixos ha de constituir l'eix vertebrador del programa docent de les assignatures, complementàriament als continguts. En particular l'avaluació de competències transversals constitueix un repte important en un entorn en el que, habitualment, cada assignatura s'avalua de mode independent. La relació amb l’ensenyament secundari és un dels punts als que es vol donar rellevància dins de la Jornada fomentant el treball conjunt d’equips docents universitaris i de secundària, especialment a través del Taller d’Innovació Educativa. Per tot açò, el tema central de la sisena edició de les JNEU és la formació en competències i l'avaluació de les mateixes.

La Jornada comptarà amb aportacions de conferenciants i ponents de taules redones que oferiran diferents visions dels aspectes mes rellevants relacionats amb el complex tractament de les competències als estudis universitaris. A més, tots els participants i equips docents podran compartir les seues experiències a través de comunicacions orals o pòsters en les diferents temàtiques incloses en el programa.

La VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i el II Taller d'Innovació Educativa es promou pel Vicerectorat d'Estudis i el Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, i compta amb el suport dels quatre centres de la Universitat Jaume I: Facultat de Ciències humanes i Socials, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i Facultat de Ciències de la Salut. Col·laboren en la seua organització la Unitat de Suport Educatiu i l’Oficina d’Estudis. 

 

 

Informació de contacte: 

Secretaria de la Jornada

Tlf. 964 72 94 54/ 964 72 94 56

Correu electrònic:  jneu@uji.es

Unitat Tècnica d'Harmonització, Vicerectorat d'Estudis

Edif. Rectorat/ Campus del Riu Sec

Avda. Sos Baynat, sn, 12071 Castelló de la Plana

 

Segueix-nos al facebook

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16