07/06/2020 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Doctorat

 

L’expedició del títol universitari oficial de doctorat s’efectuarà d’acord amb allò establert en el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials i les posteriors modificacions legislatives. El títol de doctorat pot incloure en el seu anvers diferents mencions, com ara "Doctorat internacional", "Tesis en règim de cotutela amb la Universitat U" o "Doctorat Industrial". 

 

 
 
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació