Organització acadèmica i contacte

27/06/2020 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Doctorat

L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, aprovada pel Decret 27/2014 del Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV 17 de febrer de 2014), va néixer amb un fort compromís per la qualitat en l'oferta acadèmica, intentant abastar el màxim nombre de distincions d’excel·lència per als seus programes, per la internacionalització, mitjançant la col·laboració amb centres d’investigació capdavanters a nivell internacional, i per l'eficiència en la gestió dels processos.

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre normatives, el sistema de governança de l'Escola de Doctorat, el seu Comité de Direcció i el paper de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. També sobre les funcions de la direcció i la secretaria de l'Escola. Finalment, t'informem sobre com efectuar diferents tràmits administratius i com contactar amb el personal d'administració i serveis que desenvolupa les seues tasques en l'Escola de Doctorat. . 

 

 
 
Organització acadèmica i contacte

Organització acadèmica

Informació sobre el sistema de governança de l'Escola de Doctorat

Administració i contacte

Contacte amb el personal d'administració i serveis de l'Escola de Doctorat

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació