UJI

Informació per al nou alumnat

17/11/2021 | INVEST

Doctorat

La formació de nou personal investigador és clau per al desenvolupament de les capacitats en matèria d’R+D i és un pilar sobre el qual se sustenta la generació de noves idees i coneixements i la seua aplicació per al desenvolupament de noves tecnologies i innovacions. Amb una oferta de 21 programes i amb prop de 800 tesis doctorals en curs, l'Escola de Doctorat és el centre encarregat d'aquesta formació. 

La Universitat Jaume I disposa d'una ampla oferta de beques d'iniciació a la investigació per a estudiantat de grau i màster així com de contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals a través dels seus grupos de investigación  i del seu Pla de promoció de la investigació. 

 

 
 
Informació per al nou alumnat

Calendari, requisits d'accés, taxes, beques i ajudes, ....

Informació sobre la jornada d'acollida al nou alumnat

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència