Defensa de la tesi i obtenció del títol de doctor

Última modificació: 02/05/2017 | Font: USE

Desprès del dipòsit de la tesi per l'estudiantat, s'enceta un període d'exposició pública de l'exemplar definitu. Qualsevol doctor o doctora podrà examinar el treball d'investigació. Finalitzat aquest període i a la vista de la documentació generada, el Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat és l'òrgan responsable d'autoritzar la defensa i nomenar el tribunal avaluador. En cas d'autoritzar la defensa, el secretari del tribunal avaluador és la persona responsable de fixar la data i el lloc de l'acte públic de defensa, constituir el tribunal i convocar al doctorand o doctoranda. El dia de la defensa, el doctorand o doctoranda expondrà i defensarà el seu treball d'investigació davant del tribunal. Superada l'avaluació, la Universitat Jaume I s'encarrega de de l'arxiu de la tesi en un repositori obert institucional i es podrà sol·licitar l'expedició del títol de doctor

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16