UJI

Proposta de supervisió

Última modificació: 19/06/2019 | Font: InfoCampus

La sol·licitud d'accés al programa de doctorat ha d'anar acompanyada obligatòriament per una proposta de supervisió.

Aquest document especifica una proposta del professor o professora del programa que actuarà com a tutor o tutora. El tutor o tutora és la persona responsable de l'adequació de la formació i de l’activitat investigadora dels doctorands i doctorandes als principis del programa de doctorat i s'encarrega d'efectuar el seguiment de la seua formació en investigació. En cas de no disposar d'una proposta, cal que contactes amb la coordinació del programa que t'indicarà l'investigador més adequat al teu perfil. Les dades de contacte de la coordinació del programa, així com relació completa del seu professorat es pot consultar a la seua web

Addicionalment, és molt convenient que la teua sol·licitud vinga acompanyada d'una proposta de director o directora de tesi (existeix la posibilitat de que la teua tesi siga codirigida per més d'un doctor). Aquesta és una persona clau en el procès, ja que és el màxim responsable de la conducció del conjunt de les tasques d’investigació del doctorand o la doctoranda que es desenvoluparan en la tesi doctoral. En molts casos, la direcció coincidirà amb la figura del tutor o tutora. Si no és així, i el director o directora no són professorat del programa, caldrà acreditar que aquesta persona és un doctor o doctora amb experiència investigadora mitjançant la presentació de l'imprès de la sol·licitud de reconeixement a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

En el cas que no disposes de proposta de direcció, és obligatori emplenar una breu descripció del pla d'investigació i la seua relació amb les línies d'investigació del programa que es pretenen desenvolupar si la teua sol·licitud és finalment admesa. Tan sols així, es podrà completar la teua admissió al programa.

Informació proporcionada per: InfoCampus