22/05/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quines són les qualificacions del nivell de doctor?

Les característiques de les qualificacions ubicades en aquest nivell les defineixen els següents descriptors presentats en termes de resultats de l’aprenentatge:

  • haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i haver demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors;
  • haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional;
  • haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual puguin portar a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi;
  • haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, si s’escau, amb una alta component de transferència de coneixement;
  • haver mostrat que són capaços d’exercir la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica;
  • haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es duguin a terme a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics;
  • haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement. 
Informació proporcionada per: InfoCampus