26/06/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El director o la directora de tesi és el màxim responsable de la conducció de les tasques d'investigació del doctorand o doctoranda per a l'elaboració de la tesi doctoral. Aquesta figura ha de recaure en un investigador o investigadora amb experiència investigadora acreditada en el camp de coneixement de la tesi. Existeix la possibilitat que la tesi estiga codirigida per dos doctors o doctores.

 

     Obligacions del director o directora

  • És el màxim responsable de la conducció del conjunt de les tasques d’investigació del doctorand o la doctoranda.
  • S’ha de responsabilitzar de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de la temàtica de la tesi doctoral, de l’impacte i novetat en el seu camp, i de la guia en la planificació.
  • La direcció en l’elaboració de la tesis doctoral.
  • Signar en el termini previst el compromís documental de supervisió (CDS).
  • Emetre informe anualment i en el termini previst del plan d’investigació (PI) i el seu progrés.
  • Revisar el document d’activitats del doctorand (DAD). 
Informació proporcionada per: InfoCampus