Activitats formatives

Última modificació: 26/06/2017 | Font: USE

Què són les activitats formatives?

Els programes de doctorat inclouen aspectes organitzats de formació investigadora que comprenen tant formació transversal, comú a tots els programes, com a específica de l'àmbit de cada programa, si bé en tot caso l'activitat essencial del doctorand serà la investigadora.

  • Formació transversal: encaminades al desenvolupament d'habilitats en comunicació, ètica i integritat en la recerca, gestió de projectes científics, gestió de la propietats intel·lectual, gestió bibliogràfica, aspectes metodològics, emprenedoria, ... (consulteu l'oferta de l'Escola de Doctorat per al curs acadèmic actual).
  • Formació específica: assistència i participació en seminaris, congressos i jornades dins de l'àmbit del programa, estades en altres centres de recerca relacionades amb la investigació, publicacions en revistas científiques, autoria de llibres o capítols de llibres, etc (consulteu la web del programa de doctorat).

Els programes requereixen la superació d'un mínim de hores d'activitats formatives (entre formació transversal y específica) per a obtindre l'autorització per a la defensa de la tesis doctoral. En el moment de la incorporació al programa és convenient que planifiques un itinerari formatiu personalitzat de doctorat amb els teus supervisors i supervisores de tesis doctoral. Cal tindre present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16