Documentació requerida

Última modificació: 06/06/2017 | Font: USE

La documentació acreditativa que cal aportar depen de la via d'accés als estudis de doctorat (l'alumnat titulat per l'UJI està exempt d'aportar la documentació acreditativa de la titulació universitària d'accés així com la certificació acadèmica detallada). Consulteu la tabla següent:

Vía d'accés: Via 1

Documentació a aportar:

 • Títol de graduat/graduada o equivalent
 • Títol de màster universitari oficial o equivalent
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de grau superats amb informació de qualificacions i dates
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de màster superats amb informació de qualificacions i dates
 • Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments

Vía d'accés: Via 2

Documentació a aportar:

 • Títol universitari oficial espanyol 'pre-Bolonia'
 • Certificat de correspondència del títol amb el nivell 3 del MECES
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis amb informació de qualificacions i dates

Vía d'accés: Via 3

Documentació a aportar:

 • Títol universitari oficial que proporciona accés a estudis de Màster.
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis que donen accés a Màster amb informació de qualificacions i dates
 • Certificació o certificacions acadèmiques d'haver superat 60 crèdits en un Màster universitari oficial o equivalent amb informació detallada de qualificacions i dates.
 • Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments

Vía d'accés: Via 4

Documentació a aportar:

 • Títol de Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura amb el nivell 3 del MECES
 • Certificació acadèmica detallada amb informació de qualificacions i dates

Vía d'accés: Via 5

Documentació a aportar:

 • Títol de Llicenciat/Llicenciada o Diplomat/Diplomada 
 • Títol d'Especialista en Ciències de la Salut
 • Documentació acreditativa de l'avaluació positiva d'almenys dos anys de formació
 • Certificació acadèmica detallada de tots els estudis amb informació de qualificacions i dates

Vía d'accés: Via 6

Documentació a aportar:

 • Certificació acadèmica del programa de doctorat que incloga la data d'obtenció de la Suficiència Investigadora (estudiantat del RD185/1985)
 • Certificació acadèmica del programa de doctorat que incloga la data d'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats (estudiantat del RD778/1998)

Vía d'accés: Via 7

Documentació a aportar:

 • Títol de Doctor

Vía d'accés: Via 8 Documentació legalitzada.

Documentació a aportar:

 • Títol acreditatiu d'estudis superiors estrangers sense homologació
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis amb informació de qualificacions i dates
 • Certificat de la universitat expedidora del títol que acredite que aquest faculta per a l'accés a estudis de doctorat.

 

En el cas d'acreditar estudis aliens a l'EEES homologats, cal ajuntar la credencial d'homologació.

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16