UJI

Convocatòria 2016/2017. En vigor

Última modificació: 11/05/2018 | Font: Escola de Doctorat

Convocatòria de premis extraordinaris 2016/2017

En aplicació de la normativa aprovada pel Consell de Govern, en la convocatòria
actual de premis extraordinaris de doctorat, es convoquen els següents premis:
  • Arts i Humanitats: 7 premis
  • Ciències: 5 premis
  • Ciències de la Salut: 7 premis
  • Ciències Socials i Jurídiques: 8  premis 
  • Enginyeria i Arquitectura: 5 premis

Qui pot presentar la sol·licitud en la convocatòria actual 

Per a la convocatòria actual, es podran presentar les tesis defensades en el curs acadèmic 2016/2017 i les defensades en el curs acadèmic 2015/2016 i que no es van presentar a la convocatòria de premis extraordinaris anterior. Per a poder optar a premi extraordinari de doctorat, la tesi doctoral ha de haber rebut en la seua defensa la qualificació de cum laude. Consulta el llistat complet de tesis doctorals que poden optar a la convocatòria de 2016/2017.

Periode d’al.legacions a la llista de candidats i candidates: del 31 de gener al 12 de febrer.

Les al·legacions s’han de presentar a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I dirigides al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.

 

Quan i com es pot fer el tràmit de sol·licitud?

La convocatòria romandrà oberta des del dia 26 de febrer al 13 de març de 2018. El tràmit de la sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, es realitzarà exclusivament per via electrònica.

 

Comissions Avaluadores

Consulta aquí la composició de les comissions avaluadores

Publicació del criteri específic:

 

Resolució de la convocatòria actual

 

Pots consultar el text complet de la resolució i les bases de la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat