UJI
  • UJI
  • Convocatòria 2018/2019. En vigor

Convocatòria 2018/2019. En vigor

Última modificació: 08/09/2020 | Font: Escola de Doctorat

Convocatòria de premis extraordinaris 2018/19

En aplicació de la normativa aprovada pel Consell de Govern, en la convocatòria actual de premis extraordinaris de doctorat, es convoquen els següents premis:

  • Arts i Humanitats: 3 premis
  • Ciències: 4 premis
  • Ciències de la Salut: 3 premis
  • Ciències Socials i Jurídiques: 4 premis 
  • Enginyeria i Arquitectura: 4 premis.

 

Qui pot presentar la sol·licitud en la convocatòria actual 

Per a la convocatòria actual, es podran presentar les tesis defensades en el curs acadèmic 2018/19 i les defensades entre l'1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de 2018 que no van concòrrer a la convocatòria de premis extraordinaris anterior. S'exceptua la branca d'Enginyeria i Arquitectura, que també comprendrà les tesis defensades entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de juliol de 2017. Per a poder optar a premi extraordinari de doctorat, la tesi doctoral ha de haber rebut en la seua defensa la qualificació de cum laude. Tesis doctorals que poden optar a la convocatòria 2018/2019.

Periode d’al.legacions a la llista de candidatures: serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria. 

Les al·legacions s’han de presentar a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I, adreçades a l'Escola de Doctorat.

 

Quan i com es pot fer el tràmit de sol·licitud?

La convocatòria romandrà oberta des del 12 de març fins al 18 de juny de 2020. El tràmit de la sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, es realitzarà exclusivament per via electrònica.

 

Comissions avaluadores i criteris d'excel·ència 

Composició de les comissions avaluadores

Criteri d’excel·lència específic per branca de coneixement

 

Resolucions

NOU: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2018/2019

Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat Jaume I 

Resolució i les bases de la convocatòria 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat