Ajudes a la recerca d'Ignacio H. de Larramendi

25/06/2019 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En la convocatòria de l'any 2019, atorguem Ajudes a la Recerca per import de 315.000 euros amb l'objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes de recerca en les àrees de Promoció de la Salut i Segur i Previsió Social.

Les ajudes estan dirigides a investigadors o equips de recerca de l'àmbit acadèmic i professional, que desitgen desenvolupar programes de recerca en les àrees esmentades, de forma independent o en el marc d'universitats, hospitals, empreses o centres de recerca als quals estiguen adscrits.

L'ajuda serà atorgada a l'investigador principal com a beneficiari de la mateixa o, a la seua petició, a la institució a la qual estiga adscrit i on la recerca s'estiga duent a terme, sempre que l'ajuda es destine exclusivament per a tal fi.

L'import brut màxim de cadascuna serà el següent:

Promoció de la Salut: 30.000 euros.

Segur i Previsió Social: 15.000 euros.

La durada de l'ajuda a la recerca serà d'un any natural des de la data de la seua acceptació i formalització.

Les àrees i línies temàtiques sobre les quals hauran de versar els projectes de recerca són les següents:

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Estratègies per al canvi d'hàbits: prevenció de l'obesitat i foment de l'activitat física.

Educació per a pacients.

Valoració del dany corporal.

Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica.

SEGUR I PREVISIÓ SOCIAL

Els reptes del S.XXI:

El segur. 

Previsió Social. 

Sol·licitud i documentació

El termini de registre i enviament de la documentació per a sol·licitar aquestes ajudes finalitza el 14 d'octubre de 2019 (inclusivament). S'haurà de realitzar la inscripció en línia segons l'àrea d'estudi, així com adjuntar la documentació sol·licitada en les bases.

Més informació ací

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat