Ajudes per a despeses de taxes acadèmiques i d'activitats formatives (congressos, cursos i estades breus) per a tesis que opten a la menció de “Doctorat industrial” amb finançament de la Generalitat Valenciana

25/05/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què són les activitats formatives?

Els programes de doctorat inclouen aspectes organitzats de formació investigadora que comprenen tant formació transversal, comú a tots els programes, com específica de l'àmbit de cada programa, si bé en tot cas l'activitat essencial del doctorand i de la doctoranda serà la investigadora.

  • Formació transversal: encaminada al desenvolupament d'habilitats en comunicació, ètica i integritat en la recerca, gestió de projectes científics, gestió de la propietat intel·lectual, gestió bibliogràfica, aspectes metodològics, emprededuría, ... (consulteu l'oferta de l'Escola de Doctorat per al curs acadèmic actual).
  • Formació específica: assistència i participació en seminaris, congressos i jornades dins de l'àmbit del programa, estades a altres centres de recerca relacionades amb la investigació, publicacions en revistas científiques, autoria de llibres o capítols de llibres, etc (consulteu la web del programa de doctorat).

Els doctorands i les doctorandes han de superar un mínim d'hores d'activitats formatives del programa de doctorat per a poder dipositar la tesis doctoral. 

Ajudes per a la realització d'activitats formatives en programes de doctorat

El "pla de captació de talent i suport als doctorands i a les doctorandes" aprovat pel Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat considera imprescindible la necessitat de potenciar als investigadors i a les investigadores en formació, destacant la importància d’aquest col·lectiu que mitjançant la seua formació doctoral inicia la carrera investigadora i la transmissió del coneixement cap a la societat i les empreses. La realització del conjunt d'activitats formatives que es regulen en les memòries de verificació dels diferents programes és clau per aconseguir la seua ràpida adaptació als estudis i tasques d’investigació. Des de l’any 2021, el conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat Jaume I per a la realització de doctorats en col·laboració amb empreses promociona la posada en marxa d’una convocatòria específica d'ajudes adreçades a estimular la realització d'activitats formatives per part de doctorands i doctorandes que opten a la menció de “Doctorat industrial”.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat