Renovació de la matrícula (tutela acadèmica)

22/05/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

  El doctorand o la doctoranda ha d'efectuar anualment la renovació de la matrícula (es realitza de manera automàtica) en el termini establert en el calendari académic.  

 

La sol·licitud per al canvi de modalitat de dedicació a l’estudi i la sol·licitud de baixa temporal voluntària  s'ha d'efectuar en aquest termini d'acord amb el procediment establert. 

En el cas de sol·licitar la baixa temporal voluntària, el doctorand o la doctoranda ha d'efectuar la renovació de la matrícula igualment i romandra matrículat amb l'estat "Baixa". L’exempció de l’obligació d’abonar l’import de la matrícula es contempla en aquest cas.  

 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat