Renovació de la matrícula (tutela acadèmica)

14/09/2022 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

  El doctorand o la doctoranda ha d'efectuar anualment la renovació de la matrícula (es realitza de manera automàtica) en el termini establert en el calendari académic.  

 

La renovació de la matrícula s'efectura a través del següent enllaç:   matricula.uji.es

 

La sol·licitud per al canvi de modalitat de dedicació a l’estudi i la sol·licitud de baixa temporal voluntària  s'ha d'efectuar en aquest termini d'acord amb el procediment establert. 

En el cas de sol·licitar la baixa temporal voluntària, el doctorand o la doctoranda ha d'efectuar la renovació de la matrícula igualment i romandra matrículat amb l'estat "Baixa". L’exempció de l’obligació d’abonar l’import de la matrícula es contempla en aquest cas.  

 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat