Modificació de la supervisió

06/06/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modificació de la supervisió (canvi en la tutorització o direcció)

Es contempla la possibilitat de modificar l'assignació dels doctors o de les doctores responsables de la supervisió de la tesi (tutor/a, director/a, codirector/a) en els primers anys del període de realització del doctorat. Necessàriament les persones que dirigeixen la tesi han d'haver fet un mínim de dues avaluacions del doctorand o doctoranda abans del dipòsit de la tesi. Existeix la possibilitat d'afegir una segona persona a la direcció de tesi quan les circumstàncies de la investigació a desenvolupar així ho aconsellen (l'existència de més de dos directors o directores de tesi es contempla en casos de cotutela). Prèvia justificació per part del doctorand o doctoranda dels motius, i escoltat el tutor o tutora i els directors o directores de la tesi en el moment de la sol·licitud, correspon a la CAPD aprovar la modificació.

 

Podeu descarregar ací el model de sol·licitud requerit.

Si la persona proposta per a dirigir la tesi no és tutor/a del programa de doctorat cal adjuntar el document de reconeixement de l'experiència investigadora

 

El tràmit s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat