Modificació de la supervisió

26/03/2021 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modificació de la supervisió (canvi de tutor, director i/o codirector, afegir codirector)

Es contempla la possibilitat de modificar l'assignació dels doctors o de les doctores responsables de la supervisió de la tesi (tutor/a, director/a, codirector/a)  en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que aquests haguen realitzat com a mínim dues avaluacions del doctorand abans del dipòsit de la tesi. Existeix la possibilitat d'afegir un codirector de tesi quan les circumstàncies de la investigació a desenvolupar així ho aconsellen (l'existència de més de dos directors o directores de tesi es contempla en situacions extremadament excepcionals i tan sols quan siguen persones d'àmbits del coneixement molt diferents). Prèvia justificació per part del doctorand o doctoranda dels motius, i escoltat el tutor o tutora i el directors o directores de la tesi en el moment de la sol·licitud, correspon a la CAPD aprovar la modificació. 

 

Podeu descarregar ací  el model de sol·licitud requerit.

Si la persona proposta per a dirigir/codirigir la tesi no és tutor/a del programa de doctorat cal adjuntar el document de reconeixement de l'experiència investigadora

El tràmit s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat