Modificació del règim de dedicació a l'estudi

Última modificació: 29/09/2017 | Font: USE

 

El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi tan sols es pot sol·licitar anualment i en el termini de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic. Durant el curs acadèmic no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

Podeu descarregar aquí l'imprés normalitzat requerit.

La sol•licitud de canvi del règim de dedicació de temps parcial a temps complet serà autoritzada de manera automàtica. La sol•licitud de canvi del règim de dedicació de temps complet a temps parcial ha de ser autoritzada per la CAPD, prèvia justificació per part del doctorand o doctoranda dels motius pels quals no pot realitzar els estudis a temps complet (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, la simultaneïtat d’estudis), i escoltat el tutor o tutora i el director o directora de la tesi. Aquesta justificació s’ha d’efectuar adjuntant al document de sol·licitud la justificació dels motius. L’incompliment de l’obligació de justificar els motius comportarà automàticament la denegació de la sol•licitud.

El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys.

 

El tràmit de sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16