UJI

Preinscripció estudiantat de nou ingrés

Última modificació: 13/01/2017 | Font: Escola de Doctorat

Període de preinscripció:

de l'1 de juny al 29 de setembre de 2017

Notificació resolució:

6 de novembre de 2017

Període de Reclamacions: 

del 6 al 10 de novembre de 2017

 

Excepcionalment, i per causes justificades, es poden admetre sol·licituds fins al 28 de febrer de 2018 si hi ha places vacants en el programa. Cal acreditar documentalment el motiu de l'excepcionalitat (obtenció d'un contracte predoctoral d'organisme públic o institució privada, etc.). En aquest supòsit, l’Escola de Doctorat resoldrà en el termini de 7 dies naturals la sol·licitud. Aquest estudiantat es regeix pels mateixos terminis d’avaluació contemplats en el calendari. A més, la data d’admissió que hi figure en el seu expedient serà la corresponent al curs acadèmic en vigor.

Accés a preinscripció.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat