UJI

Formularis

Última modificació: 12/03/2019 | Font: InfoCampus

 

Els formularis són l’instrument que facilita al sol·licitant la tasca d’explicar als membres de la Comissió Deontològica els aspectes metodològics, ètics, deontològics o legals que han de ser analitzats. També es configuren com una guia que permet al sol·licitant revisar els aspectes conflictius del projecte i comprovar si compleixen amb els requeriments normatius i legals. Finalment, a la pàgina de normatives es pot consultar una síntesi de la normativa vigent aplicada a problemes concrets de la pràctica investigadora i el disseny d’experiments.

En aquest sentit, cal aprofitar totes les possibilitats que ofereixen els formularis per explicar amb claretat el projecte als avaluadors.  

 

Investigació amb éssers human, les seues dades i mostres biològiques:

 

Investigació amb animals:

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència