UJI

Formació Transversal: curs 2019/20

Última modificació: 08/05/2020 | Font: Escola de Doctorat

Preinscripció Oberta

La preinscripció i el pagament de la taxa (si escau) a cada curs de formació transversal romandrà oberta fins 15 dies abans de l'inici del curs. Els doctorands i les doctorandes
  • han de consultar amb el seu tutor o tutora la necessitat de realitzar el curs.
  • han d'informar-se, a la web del seu programa de doctorat, dels màxims acreditables i el caràcter (optatiu/obligatori) de la formació transversal.
  • podran acreditar fins a un màxim de 150 hores de formació transversal abans del dipòsit de la tesi.
La notificació de l'admissió als cursos de formació transversal es realitzarà:
  • El 20 de desembre (per a les preinscripcions realitzades fins al 19 de desembre)
  • 15 dies abans de l'inici del curs (per a la resta de preinscripcions) 

Per poder accedir al formulari de preinscripció cal autenticar-se amb l'usuari i contrasenya UJI i seleccionar el curs a l'apartat "Escola de Doctorat" al següent enllaç:

 

 

 

Cursos presencials

14100.01- Recursos Bibliogràfics per a la Investigació i Coneixement Obert 


14100.02– Comunicació, Difusió i Divulgacio de la Investigacio


14100.03– Seguretat i Salut en les Tasques d'Investigació (preinscripció fins a l'1 de desembre)


14100.04– Presentacions Efectives per a Resultats d'Investigació (primera edició)


4100.04– Presentacions Efectives per a Resultats d'Investigació (segona edició)


14100.05 –English for Research: Articles and Presentations of Research Results (primera edició)


14100.05 –English for Research: Articles and Presentations of Research Results (segona edició)


14100.06– Metodologies i tècniques d’investigació social aplicades a la recerca


14100.08 –Curs Bàsic d’Anàlisi de Dades


14100.09– Aprenent de les dades. Anàlisi multivariant


14100.10 –Carrera Investigadora 


14100.11- Investigació i Perspectiva de Gènere


14100.12- Tractament de dades confidencials en recerca (preinscripció fins al 8 de desembre)


14100.13 –Instrumentació per a la Investigació en Ciència i Tecnologia 


14100.14– Recerca i Innovació Responsable (RRI): projectes de doctorat 


14100.17- Reproducible research practices


14100.18- Introducció a la programació Estadística amb R (preinscripció fins el 28 de novembre)


 

Cursos en línia

14100.01_ Recursos Bibliogràfics per a la Investigació i Coneixement Obert


14100.02_ Comunicació, Difusió i Divulgacio de la Investigacio


14100.03_ Seguretat i Salut en les Tasques d'Investigació (preinscripció fins a l'1 de desembre)


14100.11- Investigació i Perspectiva de Gènere


14100.17- Reproducible research practices

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat