Grau en Enginyeria Informàtica

12/12/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica que trie l'itinerari de Sistemes d’Informació pot obtindre un segon grau en Matemàtica Computacional cursant les següents assignatures:

MT1016 Fonaments del Càlcul Diferencial

MT1017 Àlgebra Lineal

MT1018 Fonaments de Geometria

MT1021 Ampliació d’Estadística i Investigació Operativa

MT1023 Fonaments del Càlcul Integral

MT1025 Àlgebra Abstracta

MT1026 Equacions Diferencials

MT1027 Geometria Diferencial i Topologia

MT1029 Probabilitat

MT1034 Seguretat Informàtica

MT1032 Anàlisi Complexa i de Fourier

MT1049 Càlcul Numèric Avançat

MT1030 Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (18 crèdits ECTS)
               Es poden reconèixer els 12 crèdits de les pràctiques externes.

Total: 78 crèdits + TFG

 

 

L’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica que trie l’itinerari de Tecnologies de la Informació o el d’Enginyeria dels Computadors, pot obtindre un segon grau en Matemàtica Computacional cursant a més 18 crèdits optatius d’un altre itinerari de Matemàtica Computacional, però no ha de cursar l’assignatura MT1034 Seguretat Informàtica.

Total: 90 crèdits + TFG

 

L’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica que trie l’itinerari d’Enginyeria del Programari pot obtindre un segon grau en Matemàtica Computacional cursant a més 18 crèdits optatius d’un altre itinerari de Matemàtica Computacional.

Total: 96 crèdits + TFG

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus