Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

29/05/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials pot obtindre un segon títol:

  • Grau en Enginyeria Mecànica: s’han de superar 52,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica i el TFG (12 crèdits ECTS).
     

3r curs

EM1021 Disseny de Màquines

EM1022 Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

EM1025 Enginyeria Gràfica

EM1027 Estructures i Construccions Industrials
 

4t curs

EM1032 Màquines i Instal·lacions Elèctriques

EM1047 Treball de Final de Grau (TFG)

3 optatives
 

Es poden consultar les assignatures objecte de reconeixement en el Sistema d’Informació Acadèmica (SIA).

 

  • Grau en Enginyeria Elèctrica: s’han de superar 66 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica i el TFG (12 crèdits ECTS).
     

3r curs

EE1022 Ampliació de Teoria de Circuits

EE1024 Sistemes de Producció Industrial

EE1026 Ampliació de Màquines Elèctriques

EE1027 Línies i Instal·lacions Elèctriques d’Alta Tensió

EE1028 Instal·lacions d’Energies Renovables

EE1029 Electrònica de Potència
 

4t curs

EE1032 Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques

5 optatives

EE1045 Treball de Final de Grau (TFG)
 

Es poden consultar les assignatures objecte de reconeixement en el Sistema d’Informació Acadèmica (SIA).

Informació proporcionada per: InfoCampus