Grau en Enginyeria Elèctrica

29/05/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat del grau en Enginyeria Elèctrica pot obtindre un segon títol:

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s’han de superar 66 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials i el TFG (12 crèdits ECTS).

3r curs

ET1022 Mètodes Matemàtics

ET1027 Ampliació de Física

ET1029 Tecnologies de Fabricació

ET1028 Dibuix Industrial

ET1033 Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

ET1032 Informàtica Industrial
 

4t curs

ET1035 Enginyeria de Fluids (docència en anglès)

ET1036 Tecnologia de Materials

ET1026 Teoria d’Estructures

ET1037 Calor i Fred Industrial

1 optativa (docència en anglès)

ET1040 Treball de Final de Grau

 

Es poden consultar les assignatures objecte de reconeixement en el Sistema d’Informació Acadèmica (SIA).

 

  • Grau en Enginyeria Mecànica: s’han de superar 76,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica i el TFG (12 crèdits ECTS).

3r curs

EM1021 Disseny de Màquines

EM1022 Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

EM1025 Enginyeria Gràfica

EM1026 Teoria d’Estructures

EM1027 Estructures i Construccions Industrials

EM1028 Màquines i Instal·lacions de Fluids

EM1029 Tecnologies de Fabricació
 

4t curs

EM1030 Enginyeria de Materials

EM1032 Màquines i Instal·lacions Elèctriques

EM1047 Treball de Final de Grau (TFG)

3 optatives

 

Es poden consultar les assignatures objecte de reconeixement en el Sistema d’Informació Acadèmica (SIA).

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus