Grau en Periodisme

20/02/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat del grau en Periodisme que haja superat el 80 % dels crèdits de formació bàsica i obligatoris pot obtindre el segon grau en:

  • Grau en Comunicació Audiovisual: s’han de superar 60 crèdits ECTS d’assignatures obligatòries específiques de l’àmbit de la comunicació audiovisual, realitzar les pràctiques externes (CA0952) (12 crèdits ECTS), el treball de final de grau (CA0932) (6 crèdits ECTS) i 6 crèdits ECTS optatius.

Període de matrícula ordinària (setembre)

CA0915 Models de Representació Cinematogràfica

CA0919 Fonaments del Màrqueting

CA0921 Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

CA0925 Programació en Ràdio i Televisió

CA0926 Realització Audiovisual I

CA0928 Empresa Audiovisual

CA0929 Realització Audiovisual II

CA0930 Sociologia del Consum

CA0931 Tecnologia Audiovisual

CA0935 Producció i Realització Hipermèdia

24 crèdits optatius ECTS (sol·licitar el reconeixement de 18 crèdits si es vol i cursar obligatòriament un mínim de 6 crèdits optatius)

Els 6 crèdits optatius que s’han de cursar es poden obtindre:

  • Cursant l’assignatura Indústries Culturals (6 crèdits ECTS). No es reconeixerà la del grau d’origen per la de la mateixa denominació del nou grau.
  • Reconeixent 6 crèdits ECTS per activitats extraacadèmiques.
  • Cursant una assignatura optativa (4,5 crèdits ECTS) + 1,5 crèdits ECTS d’activitats extraacadèmiques.
  • Cursant dues assignatures optatives (4,5 crèdits ECTS + 4,5 crèdits ECTS).

 

Ampliació de matrícula (febrer) (si s’han superat el 80 % dels crèdits obligatoris)

CA0932 Treball de Final de Grau

CA0952 Pràctiques Externes

 

Observacions:

A fi d’evitar el major nombre de coincidències d’horaris entre assignatures, el vicedeganat proposarà el grup de pràctiques o laboratori del qual s’ha de matricular l’alumnat de segona titulació de cadascuna de les assignatures i quadrimestres, segons els horaris de cada curs.

Les possibles coincidències, inevitables en alguna classe de teoria, se solucionaran establint altres activitats d’aprenentatge per a l’estudiantat de segona titulació, segons les indicacions concretes del professorat responsable d’aquestes assignatures, durant les dues primeres setmanes de classe.

Informació proporcionada per: InfoCampus