Informació relativa a la matrícula dels Dobles títols simultanis de l'àmbit de la comunicació

17/04/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Curs 2023/2024

 

Matrícula. Consideracions generals

Per a cursar la segona titulació l'estudiant s'ha de matricular:
 

-Dels crèdits d'assignatures de caràcter obligatori a cursar que especifica cada grau (48 ECTS en el Grau en Comunicació Audiovisual i en el Grau de Publicitat i RRPP i 60 ECTS en el Grau en Periodisme).

-Dels crèdits de formació bàsica i obligatoris superats en el grau d'origen que són objecte de reconeixement en el segon títol. Aquest reconeixement és automàtic però s'ha de sol·licitar en l'assistent de matrícula.

-Dels 24 crèdits d'assignatures optatives. D'aquests 24, es podrà sol·licitar en l'assistent de matrícula el reconeixement de 18 crèdits ECTS d'optatives cursades en el grau d'origen (no és necessària similitud entre optatives a reconéixer). És aconsellable realitzar el reconeixement de manera semestral per tal d'evitar superar el límit de 72 crèdits màxims de matrícula.
L'assignatura  Indústries Culturals no podrà ser objecte de reconeixement.
  

Si se sol·licita reconeixement d'aquests 18 crèdits només s'hauran de cursar  6 crèdits optatius. 

Els 6 crèdits optatius a cursar es poden obtindre:

  • Cursant l'assignatura Indústries Culturals (6 crèdits ECTS). No es reconeixerà la del grau d'origen per la de la mateixa denominació del nou grau.
  • Reconeixent 6 crédits ECTS per activitats extraacadèmiques.
  • Cursant una assignatura optativa (4,5 crèdits ECTS) + 1,5 crèdits ECTS d'activitats extraacadèmiques.
  • Cursant dues assignatures optatives (4,5 crèdits ECTS+ 4,5 crèdits ECTS).

-  Si l'estudiantat vol cursar les Pràctiques Externes i el TFG en el mateix curs acadèmic, la matrícula d'aquestes assignatures es realitzarà en període de modificació de matrícula (febrer), sempre i quan s'haja superat el 80% dels crèdits de FB i OB de la titulació. Els coordinadors de Pràctica Externes i TFG tindran en compte la previsió en la fase d'assignació de tutors de TFG i d'empreses per a realitzar les pràctiques.

 

Taxes acadèmiques

El preu del crèdit de la matrícula d'assignatures a cursar es pot consultar ací.

Pel reconeixement de crèdits s'ha d'abonar un 25% de l'import total de l'assignatura reconeguda.

No s'abonaran les taxes de reconeixements d'assignatures de Formació bàsica de branca (FBB) d'un grau de l'UJI no finalitzat a un altre grau de l'UJI. Aquesta exempció s'aplicarà per un únic canvi de titulació i en un únic sentit.

 

Més informació

Informació acadèmica: Vicedegà/na del Grau

Informació administrativa (matrícula, reconeixements, etc.): InfoCampus

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus