Doble títol internacional

InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les Dobles Titulacions Internacionals són aquelles en les quals l'estudiantat que cursa una titulació oficial de la Universitat Jaume I pot realitzar un o diversos cursos acadèmics en una Universitat estrangera amb conveni, dins del mateix àmbit, a fi d'obtenir un títol en cadascuna d'aquestes Universitats.

 


Graus que possibiliten obtenir una Doble Titulació Internacional:

Imatge Grau en Enginyeria Elèctrica, Mecànica, Tecnologies Industrials i Enginyeria Química i Màster universitari en Enginyeria Industrial euruji inde

Estudis Internacionals d'Enginyeria EURUJI

Grau en Enginyeria Elèctrica - Grau en Enginyeria Mecànica - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Química - Màster universitari en Enginyeria Industrial

Imatge Grau en Administració d’Empreses, Finances i Comptabilitat i Economia ade-fico index

Estudis Internacionals d'Economia, Empresa i Finances

Grau en Administració d’Empreses - Grau en Finances i Comptabilitat - Grau en Economia

Grau en Arquitectura Tècnica arquitectura index

Grau en Arquitectura Tècnica

Títol Internacional amb l'Università degli Studi di Pavia (Itàlia)

IMEF imef index

Grup International Management, Economics and Finance

Grau en Administració d’Empreses - Grau en Finances i Comptabilitat - Grau en Economia

Informació proporcionada per: InfoCampus