Pla d'estudis

18/03/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster universitari en Química Sostenible es compon de matèries optatives i del Treball de Final de Màster. La temporalitat de les matèries és anual, excepte les matèries impartides per la Universitat d'Extremadura. Les matèries s'agrupen en quatre categories:

a) Tècniques avançades en química:

Tècniques Avançades en Química (OP) (6 crèdits ECTS) (UJI, UEX, UPV, UVEG)

b) Matèries bàsiques o avançades en química sostenible (intensiva, seus comunes) (l'estudiant ha de realitzar un mínim de 6 assignatures):

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Aplicacions Industrials de la Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries Primeres Renovables (OP) (3 crèdits ECTS)

Dissolvents Benignes (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Homogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Energies Sostenibles (OP) (3 crèdits ECTS)

Biotransformacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)

Fotoquímica i Electroquímica Ambiental (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Heterogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Biocatàlisi (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Immobilitzada (OP) (3 crèdits ECTS)

Fluids Supercrítics. Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS)

Reacciones Activades per Mitjans no Convencionals (OP) (3 crèdits ECTS)

c) Projecte de final de màster

Treball de Final de Màster (TFM) (18 crèdits ECTS) (UJI, UEX, UPV, UVEG)

d) Matèries pròpies:

Seguretat i Anàlisi de Riscos en Química (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Cinètica Aplicada (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Processos Catalítics (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Síntesi de Catalitzadors (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Caracterització de Catalitzadors Sòlids (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Química Fina (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV/UJI)

Eliminació d'Agents Contaminants (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Aplicació de la Topologia Molecular a la Química Sostenible i Mediambiental (OP) (4,5 crèdits ECTS) (UVEG)

Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions (OP) (4,5 crèdits ECTS) (UVEG)

Fonaments de Fotoquímica Orgànica (OP) (3 crèdits ECTS) (UVEG)

Enginyeria Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Supramolecular (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

Tècniques Instrumentals en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

Informació proporcionada per: InfoCampus