Objectius

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Adquirir un coneixement bàsic dels principis de la química sostenible i desenvolupar una visió general dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la mateixa i d'altres descobriments associats.
 2. Conèixer els principis de la química sostenible i la seua aplicació a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.
 3. Conèixer les eines i les àrees generals de treball de la química sostenible entre les quals s´inclouen les següents:
  1. Ocupació de matèries de partida renovables.
  2. Economia atòmica.
  3. Ocupació de dissolvents més nets (dissolvents en condicions supercrítiques, química en aigua, reaccions sense dissolvent, etc.)
  4. Condicions de reacció alternatives (microones, electroquímica...)
  5. Catàlisi: catàlisi homogènia i heterogènia, catalitzadors àcid-base, catalitzadors xarxa-ox, imprinting de catalitzadors sòlids, catàlisis enantioselectiva...
  6. Biocatàlisi: processos catalitzats per enzims o cèl·lules senceres, ocupació d´organismes modificats genèticament...
  7. Fotoquímica i fotocatàlisi.
  8. Polímers i materials biodegradables i el seu ús en processos químics.
  9. Fonts energètiques alternatives.
  10. Valorització de residus.
 4. Reconèixer la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.
 5. Conèixer i valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.
 6. Familiaritzar-se amb les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

Un estudiant, a l´acabar els estudis del Programa de Postgrau Interuniversitari en Química Sostenible, ha de posseir un coneixement avançat dels conceptes generals dalt ressenyats de química sostenible, així com de les principals tècniques i metodologies implicades.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus