Coneixements previs recomanables

25/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Persones en possessió del títol de llicenciatura en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins.

Altres titulacions amb un nivell mitjà de coneixements de Química.

Professionals de la Química o àrees afins (personal investigador i tècnic superior en actiu en institucions o empreses).

Informació proporcionada per: InfoCampus