Pla d’estudis

03/08/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Sociologia de l’Educació (FBB)

Psicologia de l’Educació en l’Escola Infantil i Primària (FBB)

Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Educació per a la Salut (FB)

Organització de l’Escola Infantil (FB)

Història de l’Educació (FBB)

El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement (FB)

Segon curs

Dificultats d’Aprenentatge en l’Educació Infantil (FB)

Didàctica General (FB)

El Medi Natural en l’Educació Infantil (OB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica (OB)

El Medi Social i Cultural en Educació Infantil (OB)

Fonaments de l’Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil (OB)

L’Educació en el Món Actual (FB)

Tercer curs

Educació per a la Diversitat (FBB)

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació (FBB)

Fonaments i Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Infantil (OB)

Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

Didàctica de la Percepció i de l’Expressió Plàstica (OB)

Pràcticum I (PE) 1

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys) (FB)

Desenvolupament Professional del Docent (FB)

Avaluació i Innovació Educativa (FB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Pràcticum II (PE) 2**

Treball de Final de Grau (TFG) 3

Optativa 2 (OP)

 

OPTATIVES

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Recursos en Educació Física

Formes de Vida i Paisatges Històrics

El Laboratori Escolar en Ciències

Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

Noves Tecnologies Aplicades a la Música

Didàctica de Modelatge i Construcció

Estratègies d’Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Taller de Matemàtiques

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es/.

1Per a cursar l’assignatura Pràcticum I (PE) cal haver superat el 60% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

2Per a cursar l’assignatura Pràcticum II (PE) cal haver superat el 60% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB) i el Pràcticum I (PE).

3Per a cursar l’assignatura Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el Pràcticum I (PE) i presentar l’acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

*Docència en llengua estrangera.
 
**Docència parcial en llengua estrangera.


- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus