Coordinació docent

09/05/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Es preveu aplicar un programa de coordinació amb projecció horitzontal, mitjançant la designació d'un responsable de cada curs, i projecció vertical mitjançant una Comissió Gestora del Grau amb representació de les àrees de coneixement majoritàries, dels responsables de curs i dels coordinadors d'estada en pràctiques i projecte de final de grau i coordinadors d'intercanvi, d'acord amb les directrius generals de les comissions gestores de grau de la Universitat Jaume I. 
Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. 
Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats. 

No obstant això, aquesta estructura i procediments podrien ser millorats per futures normatives pròpies de la Universitat Jaume I i desenvolupaments proposats amb el Sistema de Garantia de la Qualitat / AUDIT.

Informació proporcionada per: InfoCampus